trưng bày nội thất các loại

Ngày đăng: 31/08/2017


Giá bán sỉ: 1.520.000đ

Mua ít nhất: 1 sản phẩm


Chú ý: Chovang không bán hàng trực tiếp, Quý khách mua hàng xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp

Loading...

Loading...

Loading...

Ngày tham gia:

0 sản phẩm

0 lượt xem shop

Thông tin sản phẩm

Phân phối đồ trang trí nội thất các loại:

--------------------------

- Bộ trưng bày nội thất 1: 4.890.000

+ 100mm: 900.000

+ 120 x 340mm: 1.170.000

+ 120 x 240mm: 1.050.000

+ 50mm: 880.000

+ 90mm: 890.000

- Bộ trưng bày nội thất 2: 1.520.000

+ 120 x 320mm: 460.000

+ 200 x 160mm: 500.000

+ 120 x 250mm: 380.000

- Bộ trưng bày nội thất 3: 4.900.000

+ 240 x 400mm: 1.930.000

+ 190 x 350mm: 1.680.000

+ 210 x 360mm: 1.290.000

- Bộ trưng bày nội thất 4: 

+ 220 x 450mm: 1.940.000

- Bộ trưng bày nội thất 5: 2.970.000

+ 100 x 330mm: 990

+ 100 x 330mm: 990

+ 100 x 330mm: 990

- Bộ trưng bày nội thất 6:

 

+ 150 x 420mm: 2.340.000

 

- Bộ trưng bày nội thất 7: 5.300.000

+ 160 x 300mm: 2.650.000

+ 160 x 300mm: 2.650.000

- Bộ trưng bày nội thất 8: 3.930.000

+ 200 x 300mm: 2.650.000

+ 120 x 350mm: 1.280.000

- Bộ trưng bày nội thất 9: 1.685.000

+ 90 x 200mm:

+ 100 x 240mm

- Bộ trưng bày nội thất 10: 

+ 350 x 280mm: 1.025.000

- Bộ trưng bày nội thất 11: 

+ 1300 x 290 x 690mm: 15.500.000

- Bộ trưng bày nội thất 12: 

+ 1300 x 290 x 690mm: 15.500.000