Trang chủ>nguyentuankiet
Thông tin liên lạc

193A/6 NAM KÌ KHỞI NGHĨA, QUẬN 3, TP HCM

0971306399 - 0971836599

kietham179@gmail.com

fpt b110 - giá sỉ​

fpt b110 - giá sỉ​

Giá sỉ: 170.000đ/cái

nokia 1280 - giá sỉ​

nokia 1280 - giá sỉ​

Giá sỉ: 140.000đ/cái

fpt buk b110 - giá sỉ

fpt buk b110 - giá sỉ

Giá sỉ: 180.000đ/cái

vertu v9 - giá sỉ​

vertu v9 - giá sỉ​

Giá sỉ: 420.000đ/cái

masstel a130 - giá sỉ​

masstel a130 - giá sỉ​

Giá sỉ: 230.000đ/cái

vertu - giá sỉ​

vertu - giá sỉ​

Giá sỉ: 16.000.000đ/cái

nokia 1202 - giá sỉ

nokia 1202 - giá sỉ

Giá sỉ: 205.000đ/cái

lv12 - giá sỉ​

lv12 - giá sỉ​

Giá sỉ: 410.000đ/cái

nokia 1280 - giá sỉ​

nokia 1280 - giá sỉ​

Giá sỉ: 115.000đ/cái

nokia 105 - giá sỉ

nokia 105 - giá sỉ

Giá sỉ: 120.000đ/cái

1280 - giá sỉ

1280 - giá sỉ

Giá sỉ: 175.000đ/cái

zipmobile zip16 - giá sỉ

zipmobile zip16 - giá sỉ

Giá sỉ: 350.000đ/cái

lv129 - giá sỉ

lv129 - giá sỉ

Giá sỉ: 190.000đ/cái

point mk1 2 sim fullbox

point mk1 2 sim fullbox

Giá sỉ: 190.000đ/cái

nokia 3310 - giá sỉ

nokia 3310 - giá sỉ

Giá sỉ: 260.000đ/cái

lv129 - giá sỉ

lv129 - giá sỉ

Giá sỉ: 190.000đ/cái

masstel a109 - giá sỉ

masstel a109 - giá sỉ

Giá sỉ: 180.000đ/cái

nokia 1280 - giá sỉ​

nokia 1280 - giá sỉ​

Giá sỉ: 280.000đ/cái

lv218 - giá sỉ​

lv218 - giá sỉ​

Giá sỉ: 180.000đ/cái

nokia 1280 - giá sỉ

nokia 1280 - giá sỉ

Giá sỉ: 150.000đ/cái

nokia 105 - giá sỉ

nokia 105 - giá sỉ

Giá sỉ: 120.000đ/cái

zipmobile zip16 - giá sỉ

zipmobile zip16 - giá sỉ

Giá sỉ: 350.000đ/cái

1280 - giá sỉ

1280 - giá sỉ

Giá sỉ: 175.000đ/cái

1280 - giá sỉ

1280 - giá sỉ

Giá sỉ: 175.000đ/cái

lv129 - giá sỉ

lv129 - giá sỉ

Giá sỉ: 190.000đ/cái

masstel a109 - giá sỉ​

masstel a109 - giá sỉ​

Giá sỉ: 180.000đ/cái

nokia 1280 - giá sỉ​

nokia 1280 - giá sỉ​

Giá sỉ: 140.000đ/cái

nokia 1202 - giá sỉ​

nokia 1202 - giá sỉ​

Giá sỉ: 180.000đ/cái

nokia 3310 2017 - giá sỉ

nokia 3310 2017 - giá sỉ

Giá sỉ: 280.000đ/cái

lv218 - giá sỉ​

lv218 - giá sỉ​

Giá sỉ: 180.000đ/cái