Trang chủ>leminhty
Sản phẩm đang bán
Thông tin liên lạc

45 Đường số 4 cư xá đô thành P.4 Q3

0859840965

sohakure99@gmail.com

đầm maxi chấm bi cổ v

đầm maxi chấm bi cổ v

Giá sỉ: 150.000đ/cái

đầm body đen tay voan xẻ

đầm body đen tay voan xẻ

Giá sỉ: 140.000đ/cái

đầm tầng da beo

đầm tầng da beo

Giá sỉ: 150.000đ/cái

đầm body phối bèo

đầm body phối bèo

Giá sỉ: 140.000đ/cái

đầm body ren trắng

đầm body ren trắng

Giá sỉ: 150.000đ/cái

đầm body tay phồng nhún

đầm body tay phồng nhún

Giá sỉ: 140.000đ/cái

đầm đen tay kết hạt

đầm đen tay kết hạt

Giá sỉ: 140.000đ/cái

đầm jean eo dây rút

đầm jean eo dây rút

Giá sỉ: 140.000đ/cái

đầm maxi trắng 2 dây

đầm maxi trắng 2 dây

Giá sỉ: 140.000đ/cái

đầm suông in cây

đầm suông in cây

Giá sỉ: 135.000đ/cái

đầm jean cut out con ong

đầm jean cut out con ong

Giá sỉ: 140.000đ/cái

đầm xoè da beo  - dt893

đầm xoè da beo - dt893

Giá sỉ: 150.000đ/cái

đầm jean eo dây rút

đầm jean eo dây rút

Giá sỉ: 140.000đ/cái

đầm đen tay kết hạt

đầm đen tay kết hạt

Giá sỉ: 140.000đ/cái

đầm body tay phồng nhún

đầm body tay phồng nhún

Giá sỉ: 140.000đ/cái

đầm tím tay phối voan

đầm tím tay phối voan

Giá sỉ: 140.000đ/cái

đầm body ren trắng

đầm body ren trắng

Giá sỉ: 150.000đ/cái

đầm body đen cổ vest

đầm body đen cổ vest

Giá sỉ: 155.000đ/cái

đầm chấm bi xoè 2 dây

đầm chấm bi xoè 2 dây

Giá sỉ: 140.000đ/cái

đầm chấm bi đuôi cá

đầm chấm bi đuôi cá

Giá sỉ: 140.000đ/cái

đầm maxi hoa bèo dây nhún

đầm maxi hoa bèo dây nhún

Giá sỉ: 165.000đ/cái

 đầm tầng 2 dây

đầm tầng 2 dây

Giá sỉ: 140.000đ/cái

đầm suông in hạc

đầm suông in hạc

Giá sỉ: 155.000đ/cái

đầm sọc nón trắng

đầm sọc nón trắng

Giá sỉ: 115.000đ/cái

đầm chấm bi 4 tầng

đầm chấm bi 4 tầng

Giá sỉ: 140.000đ/cái