Chai nhựa giá rẻ

Chai nhựa giá rẻ

Giá sỉ: 5.000đ/cái

Chai nhựa HDPE

Chai nhựa HDPE

Giá sỉ: 10.000đ/cái

Dây đồng hồ da bò

Dây đồng hồ da bò

Giá sỉ: 40.000đ/cái

Dây đồng hồ cá sấu

Dây đồng hồ cá sấu

Giá sỉ: 130.000đ/cái

Dây đồng hồ da bò thật

Dây đồng hồ da bò thật

Giá sỉ: 50.000đ/cái