Thùng rác công cộng  120l

Thùng rác công cộng 120l

Giá sỉ: 10.000đ/cái

Sóng hở 3 tấc 9

Sóng hở 3 tấc 9

Giá sỉ: 1.000đ/cái

Thùng gạo nhựa 220 lít

Thùng gạo nhựa 220 lít

Giá sỉ: 1.000đ/cái

Thùng đá 150 lít

Thùng đá 150 lít

Giá sỉ: 1.000đ/cái